Ameliyatsız Basur Tedavisi

Basur, aynı zamanda halk arasında mayasıl olarak da adlandırılan anal kanaldaki vasküler yapılardır. Normal şartlarda dışkı kontrolüne yardımcı olan bu yapı, şişmesi veya iltihaplanması durumunda bir hastalığa dönüşerek hemoroid adını almaktadır. Belirti ve semptomlarına göre farklı türlere sahip olan hemoroidler, iç ve dış olarak iki farklı şekilde gelişim göstermektedir. Parlak kırmızı rektal kanama, ağrı ve şişkinlik gibi durumlarla karakterize edilen bu hastalık, günümüzde kullanılan yüksek teknolojili lazer tedavisiyle basurdan ameliyatsız kurtulmanıza olanak sağlar…

Ameliyatsız Basur (Hemoroid) Tedavisi

Hemoroit tedavisini seçerken hastalığın derecesi ve ciddiyeti, yaşam kalitesine etkisi, neden olduğu ağrı derecesi, hastanın tedaviye uyum olasılığı ve hastanın kişisel tercihi dikkate alınmalıdır. Ciddiyetine bakılmaksızın, tedavi hemen hemen her zaman yüksek lifli bir diyet ve bağırsak hareketi davranışlarını içeren diğer yaşam tarzı değişiklikleri ile başlar. Tedaviler üç kategoride gruplanabilir. Bunlar:  konservatif (takip ve ilaç tedavisi), muayene bazlı ve cerrahi işlemdir. Doktor her birinin artılarını ve eksilerini vurgulayarak seçenekleri hastaya iletir.

Düşük dereceli lezyonlardan kaynaklanan ağrıyı tedavi etmek için genellikle topikal tedavi uygulanabilir ancak kesin sonuç vermez. Çoğu basur vakası zamanla ilerleme eğiliminde olduğundan, topikal tedavi ile uzun vadeli iyileşme beklenmemelidir. Bununla birlikte, kısa vadeli iyileştirmenin ana hedef olduğu bazı durumlarda yardımcı tedavi olarak kullanılabilir.

Ameliyatsız Basur Tedavisi Nedir?

Basur tedavisinin kesin çözümü olarak bilinen MDK yöntemi ile basur tedavisi lokal anestezi, sedasyon veya spinal anestezi kullanılarak basurlu bölgenin radyo frekans ve lazer uygulayarak iyileştirilmesidir. Operasyon sırasında hasta hiçbir ağrı, sızı ya da kana durumu ile karşılaşmazken işlem bir ameliyattan çok tedavi olarak nitelendirilmektedir. İşlem sırasında hastada hiçbir kesi yapılmamasından dolayı MDK yöntemi ile basur tedavisi ameliyatsız hemoroid olarak adlandırılmaktadır.

Diğer cerrahi basur tedavilerinin yanı sıra hastalarda en kalıcı sonucu veren MDK yöntemi, yaklaşık 20 dakikalık bir işlem süresinin ardından %100 başarı ve kesin sonuca ulaşmaktadır. Oldukça rahat ve konforlu olan lazerle basur tedavisi, genel anlamda basur memelerinin söndürülmesini içermektedir. İşlem sırasında basurlu bölgeye 90 dereceye kadar ısı aktarabilen yüksek teknolojili lazer ışınları dokundurulur. Böylece basurlu bölgede denatürasyon meydana getirilir. İşlem sonrası hasta aynı gün içerisinde taburcu olabilir ve günlük hayatına kolayca dönebilir.

Basur Tedavisin Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Cerrahi olmayan prosedürler başarısız olduğunda veya hastaların yerine itilemeyen büyük basurları varsa, ameliyat şiddetle tavsiye edilir. Ameliyat türleri, basurun boyutları ve tipleri ile lokasyonlarına göre belirlenir. Günümüzde basur tedavisinde en sık kullanılan yöntemler arasında lastik bant ligasyonu, kızılötesi fotokoagülasyon, skleroterapi ve MDK yöntemi yer almaktadır. Bu tedavi yöntemleri konservatif tedaviye yanıt vermeyen derece I, II ve III basur hastaları için yaygın olarak kullanılır. Bu tedavilerin birincil amacı hemoroidal keseye kan akışını azaltmaktır. Bu tür tedavi yöntemleri oldukça etkili olsa ve önemli komplikasyonlar nadir görülse de, nüks oranları yüksek olabilir ve bu da hastaların ek tedavilere girmesini gerektirebilir. Ayrıca septik komplikasyonlar meydana gelebilir, bu nedenle hastalar ateş ve idrar problemleri için yakından izlenmelidir.

Lazerle Basur Tedavisi

MDK yöntemi ile basur tedavisi, lazer işlemi kullanılarak hemoroidal pleksusu besleyen hemoroidal kan akımının lazer ile durdurulduğu en yeni basur tedavisidir.  Özellikle I ve II. derece basurlarda oldukça etkilidir. Bu prosedür daha az ağrı, daha hızlı iyileşme süresi ve daha az ameliyat sonrası komplikasyon veya yan etkiye neden olur. Çoğu kez hasta operasyon sonrasında hiçbir komplikasyon yaşamazken işlemin temel amacı basur memelerinin söndürülmesini içermektedir.

Skleroterapi

Skleroterapi, hemoroidal kesenin submukozasına sklerotik bir ajanın enjekte edilmesini içerir. Bu da inflamatuar bir reaksiyona neden olarak hemoroide kan akışını durduran fibrotik doku oluşturur. Enjeksiyon, nadir de olsa prostatik apse ve sepsise neden olabilir. Bununla birlikte, yüksek ateş ve işlem sonrası ağrı dikkatle değerlendirilmelidir.

Lastik Bant Ligasyonu

Lastik Bant Ligasyonu yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen basur ameliyatı, iç hemoroid memesinin tabanına yerleştirilen lastik bir band yardımıyla hemoroide giden kan akışının engellenmesidir. Hemoroidin kan dolaşımıyla bağlantısının kesilmesi sonrasında basur memesi kısa bir süre sonra ölür ve dışkılama sırasında doğal yollarla düşer.

Kızılötesi fotokoagülasyon

Pıhtılaşma tedavisi olarak da bilinen bu prosedürde, bir kızılötesi prob, basur memesinde pıhtılaşma, fibroz ve çıkıntılı dokunun nekrozunu indüklemek için ısı üretir. Yaklaşık 2 saniye boyunca hemoroidal düğüme uygulanan kızılötesi ışık, bölgede mikro yanma meydana getirmektedir. Bu yanma, hemoroidal düğümdeki kan akışını keser ve dokunun ölmesine neden olur.

Basur Nedir?

Basur, anüste meydana gelen şişmiş damarlar kümesidir. Tıp dilinde hemoroid olarak adlandırılan basur, aynı zamanda halk arasında mayasıl olarak da bilinmektedir. Varisli damarlara benzer bir görünümle kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen basur, rektumun içerisinde gelişmesi durumunda iç hemoroid, anüs çevresinde deri altında gelişmesi durumunda dış hemoroid ismini almaktadır. Günümüzde hemen her bireyde görülebilen basur, yaklaşık 4 kişiden 3’ünü risk altına almaktadır.

Basur Belirtileri Nelerdir?

Basur olan bireylerde görülen belirtiler genellikle hastalığın tipine ve evresine göre değişiklik göstermektedir. Çoğu zamanda basur hastalarında görülen semptomlar neredeyse birbirleriyle aynı belirtileri kapsamaktadır. Basur hastalarında sıklıkla rastlanan belirtiler arasında:

Basur anüsünüzün etrafındaki deri altında ise (dış hemoroid):

 • ⦁ Anal bölgenizde kaşıntı veya tahriş
  ⦁ Ağrı veya rahatsızlık
  ⦁ Anüsünüzün etrafında şişlik
  ⦁ Kanama

Basur rektumun içerisinde ise (iç hemoroid):

 • ⦁ Bağırsak hareketleri esnasında ağrısız kan gelmesi
  ⦁ Tuvalet kağıdında veya tuvalette beliren kan lekeleri
  ⦁ Ağrı ve tahrişe neden olan meme sarkıntıları

Basur mavi veya mor rengini almış ise (tromboze hemoroid):

 • ⦁ Şişlik mavi ya da mora çalan bir renk alır
  ⦁ Şişme, iltihap ve şiddetli acı meydana gelebilir
  ⦁ Makat çevresinde sert yumrular oluşabilir.

Basur Nasıl Teşhis Edilir?

Basur, anal kanalda dentat çizginin altında bir arteriyovenöz demetin, kas liflerinin ve çevreleyen bağ dokusunun distal prolapsusudur. Genellikle ağrısız rektal kanama ile ortaya çıkmaktadır. Basurun teşhisi, laboratuvar testleri veya görüntüleme çalışmalarından ziyade geçmiş ve fiziksel muayeneye dayanmaktadır. Tipik olarak mevcut semptomlar bağırsak hareketleriyle ilişkili ağrısız rektal kanamadır ve genellikle tuvalet kağıdında veya tuvalette parlak kırmızı kan olarak görünmektedir. Kronik basur hastalarında şiddetli kaşıntı ve anal rahatsızlıkları en yaygın belirtilerdir. Basur teşhisinin konulabilmesi için:

Hastanın geçmişi

Bu aşamada hastanın basur şikayetine bağlı olarak karşılaştığı semptomların kapsamı, ciddiyeti ve süresi, bağırsak hareketlerinin sıklığı, kabızlık ve fekal inkontinansı, günlük beslenme alışkanlıkları ve bağırsak hareketi sırasında harcanan süre netleştirilmektedir. Bazı hastalar ömürleri boyunca kabızlık veya ishal durumu yaşamaktadır. Hastanın normal olarak nitelendirdiği bu bağırsak alışkanlığı sanıldığı gibi normal olmayabilir ve araştırılmalıdır. Ayrıca bu araştırma sonucunda eksternal tromboze hemoroid, anal fissür, anal apse ve crohn hastalığının gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Fiziksel inceleme

Hastanın geçmişi incelendikten sonra fiziksel inceleme aşamasına geçilmelidir. Dijital rektal muayene sırasında hastadaki  cilt etiketleri, sfinkter tonusu, perianal hijyen ve senkron anal lezyonlar göz önüne alınmalıdır. Aynı zamanda dijital rektal muayene sırasında Valsalva manevrası yapılabilir. Bu işlem ağızdan nefes alıp burun ucu kapatılarak buruna hava ittirilmesi şeklindedir.

Endoskopi

Rektal kanama, kolorektal kanser de dahil olmak üzere birçok hastalığın belirtisi olabileceğinden, önceki endoskopik sonuçların gözden geçirilmesi önemlidir. Kolon kanseri riski yüksek olan hastalara sert proktoskopi, esnek sigmoidoskopi veya kolonoskopi yapılmalıdır. Özellikle 50 yaş ve üzeri bireylerin her 5 senede 1 kez olsun bu işlemi yaptırması önerilmektedir.

Basur Hangi Türlerde Görülebilir?

Basur, iç (dahili)  ve dış (harici) olmak üzere iki farklı kategoride görülmektedir. Dış hemoroidler preianal deri ve anoderm ile ayırt edilirler. Hemoroidal kese trombotik pıhtı ile tıkanırsa ağrıya neden olur. İç hemoroid dentat çizginin üzerindedir ve rektal kolumnar ile kaplıdır. Dört farklı ölçekte değerlendirilirler. Bunlar:

 • ⦁ Derece I: Sarkmayan görünür basur
  ⦁ Derece II: Sarkan ancak kendiliğinden düşen basur
  ⦁ Derece III:  Sarkan ve manuel redüksiyon gerektiren basur
  ⦁ Derece IV: İndirgenemeyen basur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Hakkımızda

medicare-logo-white

MDK Clinic Bünyesinde Faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. Ameliyatsız hemoroid tedavisi, Kıl Dönmesi Tedavisi, Basur Tedavisi, Siğil ve Ben Tedavileri, Mide Botoksu Hizmetlerimiz Garanti Altındadır

Copyright by A.Works 2021. All rights reserved.

Hemen Ara
Whatsapp İletişim