Basur, aynı zamanda halk arasında mayasıl olarak da adlandırılan anal kanaldaki vasküler yapılardır. Normal şartlarda dışkı kontrolüne yardımcı olan bu yapı, şişmesi veya iltihaplanması durumunda bir hastalığa dönüşerek hemoroid adını almaktadır. Belirti ve semptomlarına göre farklı türlere sahip olan hemoroidler, iç ve dış olarak iki farklı şekilde gelişim göstermektedir. Parlak kırmızı rektal kanama, ağrı ve şişkinlik gibi durumlarla karakterize edilen bu hastalık, günümüzde kullanılan yüksek teknolojili lazer tedavisiyle basurdan ameliyatsız kurtulmanıza olanak sağlar…

Ameliyatsız Basur (Hemoroid) Tedavisi

Hemoroit tedavisini seçerken hastalığın derecesi ve ciddiyeti, yaşam kalitesine etkisi, neden olduğu ağrı derecesi, hastanın tedaviye uyum olasılığı ve hastanın kişisel tercihi dikkate alınmalıdır. Ciddiyetine bakılmaksızın, tedavi hemen hemen her zaman yüksek lifli bir diyet ve bağırsak hareketi davranışlarını içeren diğer yaşam tarzı değişiklikleri ile başlar. Tedaviler üç kategoride gruplanabilir. Bunlar:  konservatif (takip ve ilaç tedavisi), muayene bazlı ve cerrahi işlemdir. Doktor her birinin artılarını ve eksilerini vurgulayarak seçenekleri hastaya iletir.

Düşük dereceli lezyonlardan kaynaklanan ağrıyı tedavi etmek için genellikle topikal tedavi uygulanabilir ancak kesin sonuç vermez. Çoğu basur vakası zamanla ilerleme eğiliminde olduğundan, topikal tedavi ile uzun vadeli iyileşme beklenmemelidir. Bununla birlikte, kısa vadeli iyileştirmenin ana hedef olduğu bazı durumlarda yardımcı tedavi olarak kullanılabilir.

Ameliyatsız Basur Tedavisi Nedir?

Basur tedavisinin kesin çözümü olarak bilinen MDK yöntemi ile basur tedavisi lokal anestezi, sedasyon veya spinal anestezi kullanılarak basurlu bölgenin radyo frekans ve lazer uygulayarak iyileştirilmesidir. Operasyon sırasında hasta hiçbir ağrı, sızı ya da kana durumu ile karşılaşmazken işlem bir ameliyattan çok tedavi olarak nitelendirilmektedir. İşlem sırasında hastada hiçbir kesi yapılmamasından dolayı MDK yöntemi ile basur tedavisi ameliyatsız hemoroid olarak adlandırılmaktadır.

Diğer cerrahi basur tedavilerinin yanı sıra hastalarda en kalıcı sonucu veren MDK yöntemi, yaklaşık 20 dakikalık bir işlem süresinin ardından %100 başarı ve kesin sonuca ulaşmaktadır. Oldukça rahat ve konforlu olan lazerle basur tedavisi, genel anlamda basur memelerinin söndürülmesini içermektedir. İşlem sırasında basurlu bölgeye 90 dereceye kadar ısı aktarabilen yüksek teknolojili lazer ışınları dokundurulur. Böylece basurlu bölgede denatürasyon meydana getirilir. İşlem sonrası hasta aynı gün içerisinde taburcu olabilir ve günlük hayatına kolayca dönebilir.

Basur Tedavisin Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Cerrahi olmayan prosedürler başarısız olduğunda veya hastaların yerine itilemeyen büyük basurları varsa, ameliyat şiddetle tavsiye edilir. Ameliyat türleri, basurun boyutları ve tipleri ile lokasyonlarına göre belirlenir. Günümüzde basur tedavisinde en sık kullanılan yöntemler arasında lastik bant ligasyonu, kızılötesi fotokoagülasyon, skleroterapi ve MDK yöntemi yer almaktadır. Bu tedavi yöntemleri konservatif tedaviye yanıt vermeyen derece I, II ve III basur hastaları için yaygın olarak kullanılır. Bu tedavilerin birincil amacı hemoroidal keseye kan akışını azaltmaktır. Bu tür tedavi yöntemleri oldukça etkili olsa ve önemli komplikasyonlar nadir görülse de, nüks oranları yüksek olabilir ve bu da hastaların ek tedavilere girmesini gerektirebilir. Ayrıca septik komplikasyonlar meydana gelebilir, bu nedenle hastalar ateş ve idrar problemleri için yakından izlenmelidir.

Lazerle Basur Tedavisi

MDK yöntemi ile basur tedavisi, lazer işlemi kullanılarak hemoroidal pleksusu besleyen hemoroidal kan akımının lazer ile durdurulduğu en yeni basur tedavisidir.  Özellikle I ve II. derece basurlarda oldukça etkilidir. Bu prosedür daha az ağrı, daha hızlı iyileşme süresi ve daha az ameliyat sonrası komplikasyon veya yan etkiye neden olur. Çoğu kez hasta operasyon sonrasında hiçbir komplikasyon yaşamazken işlemin temel amacı basur memelerinin söndürülmesini içermektedir.

Skleroterapi

Skleroterapi, hemoroidal kesenin submukozasına sklerotik bir ajanın enjekte edilmesini içerir. Bu da inflamatuar bir reaksiyona neden olarak hemoroide kan akışını durduran fibrotik doku oluşturur. Enjeksiyon, nadir de olsa prostatik apse ve sepsise neden olabilir. Bununla birlikte, yüksek ateş ve işlem sonrası ağrı dikkatle değerlendirilmelidir.

Lastik Bant Ligasyonu

Lastik Bant Ligasyonu yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen basur ameliyatı, iç hemoroid memesinin tabanına yerleştirilen lastik bir band yardımıyla hemoroide giden kan akışının engellenmesidir. Hemoroidin kan dolaşımıyla bağlantısının kesilmesi sonrasında basur memesi kısa bir süre sonra ölür ve dışkılama sırasında doğal yollarla düşer.

Kızılötesi fotokoagülasyon

Pıhtılaşma tedavisi olarak da bilinen bu prosedürde, bir kızılötesi prob, basur memesinde pıhtılaşma, fibroz ve çıkıntılı dokunun nekrozunu indüklemek için ısı üretir. Yaklaşık 2 saniye boyunca hemoroidal düğüme uygulanan kızılötesi ışık, bölgede mikro yanma meydana getirmektedir. Bu yanma, hemoroidal düğümdeki kan akışını keser ve dokunun ölmesine neden olur.

Basur Nedir?

Basur, anüste meydana gelen şişmiş damarlar kümesidir. Tıp dilinde hemoroid olarak adlandırılan basur, aynı zamanda halk arasında mayasıl olarak da bilinmektedir. Varisli damarlara benzer bir görünümle kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen basur, rektumun içerisinde gelişmesi durumunda iç hemoroid, anüs çevresinde deri altında gelişmesi durumunda dış hemoroid ismini almaktadır. Günümüzde hemen her bireyde görülebilen basur, yaklaşık 4 kişiden 3’ünü risk altına almaktadır.

Basur Belirtileri Nelerdir?

Basur olan bireylerde görülen belirtiler genellikle hastalığın tipine ve evresine göre değişiklik göstermektedir. Çoğu zamanda basur hastalarında görülen semptomlar neredeyse birbirleriyle aynı belirtileri kapsamaktadır. Basur hastalarında sıklıkla rastlanan belirtiler arasında:

Basur anüsünüzün etrafındaki deri altında ise (dış hemoroid):

 • ⦁ Anal bölgenizde kaşıntı veya tahriş
  ⦁ Ağrı veya rahatsızlık
  ⦁ Anüsünüzün etrafında şişlik
  ⦁ Kanama

Basur rektumun içerisinde ise (iç hemoroid):

 • ⦁ Bağırsak hareketleri esnasında ağrısız kan gelmesi
  ⦁ Tuvalet kağıdında veya tuvalette beliren kan lekeleri
  ⦁ Ağrı ve tahrişe neden olan meme sarkıntıları

Basur mavi veya mor rengini almış ise (tromboze hemoroid):

 • ⦁ Şişlik mavi ya da mora çalan bir renk alır
  ⦁ Şişme, iltihap ve şiddetli acı meydana gelebilir
  ⦁ Makat çevresinde sert yumrular oluşabilir.

Basur Nasıl Teşhis Edilir?

Basur, anal kanalda dentat çizginin altında bir arteriyovenöz demetin, kas liflerinin ve çevreleyen bağ dokusunun distal prolapsusudur. Genellikle ağrısız rektal kanama ile ortaya çıkmaktadır. Basurun teşhisi, laboratuvar testleri veya görüntüleme çalışmalarından ziyade geçmiş ve fiziksel muayeneye dayanmaktadır. Tipik olarak mevcut semptomlar bağırsak hareketleriyle ilişkili ağrısız rektal kanamadır ve genellikle tuvalet kağıdında veya tuvalette parlak kırmızı kan olarak görünmektedir. Kronik basur hastalarında şiddetli kaşıntı ve anal rahatsızlıkları en yaygın belirtilerdir. Basur teşhisinin konulabilmesi için:

Hastanın geçmişi

Bu aşamada hastanın basur şikayetine bağlı olarak karşılaştığı semptomların kapsamı, ciddiyeti ve süresi, bağırsak hareketlerinin sıklığı, kabızlık ve fekal inkontinansı, günlük beslenme alışkanlıkları ve bağırsak hareketi sırasında harcanan süre netleştirilmektedir. Bazı hastalar ömürleri boyunca kabızlık veya ishal durumu yaşamaktadır. Hastanın normal olarak nitelendirdiği bu bağırsak alışkanlığı sanıldığı gibi normal olmayabilir ve araştırılmalıdır. Ayrıca bu araştırma sonucunda eksternal tromboze hemoroid, anal fissür, anal apse ve crohn hastalığının gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Fiziksel inceleme

Hastanın geçmişi incelendikten sonra fiziksel inceleme aşamasına geçilmelidir. Dijital rektal muayene sırasında hastadaki  cilt etiketleri, sfinkter tonusu, perianal hijyen ve senkron anal lezyonlar göz önüne alınmalıdır. Aynı zamanda dijital rektal muayene sırasında Valsalva manevrası yapılabilir. Bu işlem ağızdan nefes alıp burun ucu kapatılarak buruna hava ittirilmesi şeklindedir.

Endoskopi

Rektal kanama, kolorektal kanser de dahil olmak üzere birçok hastalığın belirtisi olabileceğinden, önceki endoskopik sonuçların gözden geçirilmesi önemlidir. Kolon kanseri riski yüksek olan hastalara sert proktoskopi, esnek sigmoidoskopi veya kolonoskopi yapılmalıdır. Özellikle 50 yaş ve üzeri bireylerin her 5 senede 1 kez olsun bu işlemi yaptırması önerilmektedir.

Basur Hangi Türlerde Görülebilir?

Basur, iç (dahili)  ve dış (harici) olmak üzere iki farklı kategoride görülmektedir. Dış hemoroidler preianal deri ve anoderm ile ayırt edilirler. Hemoroidal kese trombotik pıhtı ile tıkanırsa ağrıya neden olur. İç hemoroid dentat çizginin üzerindedir ve rektal kolumnar ile kaplıdır. Dört farklı ölçekte değerlendirilirler. Bunlar:

 • ⦁ Derece I: Sarkmayan görünür basur
  ⦁ Derece II: Sarkan ancak kendiliğinden düşen basur
  ⦁ Derece III:  Sarkan ve manuel redüksiyon gerektiren basur
  ⦁ Derece IV: İndirgenemeyen basur


Hemoroid, yaşam kalitesini düşüren, kişiye günlük hayatında gerçekleştireceği birçok eylemde rahatsızlık hissi uyandıran bir sağlık sorunudur. İyi haber ise günümüzde geleneksel ameliyat yöntemlerinin yanı sıra yüksek teknolojili cihazlar kullanılarak ağrısız ve sızısız kolayca tedavi edilebilmektedir.

Basur (Hemoroid) Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Basur, kolonun son bölümünde başlayan ve anüse kadar ulaşan noktada yer alan rektumun ve anüsün içinde ya da etrafındaki damarların baskı görmesi sonucunda şişmesi durumudur. Basur, anüs bölgesinin hem içerisinde hem de anüsün çevresindeki deri altında yani dışarısında gelişebilir. Tıp dilinde hemoroid olarak adlandırılan bu hastalık, halk arasında basur ya da mayasıl ismiyle bilinmektedir.

 • ⦁ İçeride gelişen basur (iç hemoroid): Anüs ve alt rektumun iç yüzeyinde meydana gelir.
  ⦁ Dışarıda gelişen basur (dış hemoroid): Anüs çevresinde deri altında oluşur.

Genellikle damarların genişlemesi, duvarın gerilmesi, incelmesi veya dışkılama sırasında tahriş olması sonucunda basur şişerek kendini göstermektedir. Yunancada kan boşaltmaya yatkın damarlar anlamına gelen basur, günümüzde her dört kişiden üçünü etkileyebilen yaygın bir sağlık sorunudur. İlk etapta hastaya hiçbir problem yansıtmayabilen basur, ilerleyen süre zarfından aniden şiddetlenerek şişmeye, kanamaya ve hatta iltihaplanmaya neden olarak ağrıya yol açabilir.

Basur Türleri Nelerdir?

Basur, hem içten hem de dıştan oluşabilir.  Dışarıda olması durumunda, cilt altında sert veya şişmiş bir yumru meydana gelecektir. İçten gelişirlerse anal kanalın duvarında küçük, şişmiş damarlar oluşturacaktır. Bazen de basur rektum içindeki kan damarlarında biriken pıhtı sonucunda mavi ya da mor bir renk almaktadır. Bu duruma tromboz hemoroid adı verilir. Öte basur bazı hastalarda hem iç hem de dış olarak aynanda gelişebilir. Hastalığın seviyesi ve şiddetinin belirlenmesi için doktora başvurulması gerekmektedir.

Basur Neden Olur?

Basur (hemoroid), rektal bölgedeki damarların üzerindeki basıncın armasından kaynaklanmaktadır. Hastalığın oluşumundaki en yaygın sebeplerden bir tanesi de bağırsak hareketleriyle ilgili komplikasyonlardır. Ayrıca basur şu sebeplerden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir:

 • ⦁ Aşırı kilo
  ⦁ Gebelik
  ⦁ Anal ilişki
  ⦁ Ailesel yatkınlık
  ⦁ Kronik ishal
  ⦁ Kronik kabızlık
  ⦁ Posasız gıda tüketimi
  ⦁ Az su tüketimi
  ⦁ Aşırı acı veya baharatlı beslenme
  ⦁ Aşırı alkol tüketimi
  ⦁ Tuvaleti sıkma ve erteleme
  ⦁ Diğer tıbbı durumlar

Basur Belirtileri Nelerdir?

Basur, hemen hemen her bireyde aynı semptomları gösterse de bazen kanama, ağrı ve kaşıntının şiddeti hastalığın oluşumuna, derecesine, türüne, anal fissürler (anüsteki küçük bir kesik nedeniyle ağrılı bağırsak hareketleri) ve diğer daha az yaygın görülen anal rahatsızlıklara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genel anlamda basur içeride, dışarıda veya her ikisinde de gelişim gösterdiğinde kanama, ağrı ve kaşıntı yaşanabilir.

Rektumun içerisinde gelişen basur belirtileri arasında:

 • ⦁ Genellikle ağrısız rektal kanamaya neden olur.
  ⦁ Dışkıda, tuvalet kağıdında veya klozette parlak kırmızı kana neden olur.
  ⦁ Şişmiş damarlar gerilerek veya ovalanarak çizildiğinde veya kırıldığında kanama olur.
  ⦁ Kanı incelten ilaçlar kanamayı daha da kötüleştirebilir.
  ⦁ İç hemoroid anüsten geçerek şişebilir ve ağrılı hale gelebilir.

Anüs çevresindeki deri altında gelişen basur belirtileri arasında:

 • ⦁ Anüs çevresinde ağrı ve rahatsızlığa neden olur.
  ⦁ Anüs çevresinde ağrılı şişlik veya sert bir yumruya neden olur.
  ⦁ Kan pıhtısı oluştuğunda mavimsi veya morumsu renk alır. (tromboze hemoroid / anal tromboz)

Genel olarak anüs çevresindeki şişlik, kısır bir semptom döngüsünü başlatabilen kanamaya ve kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca mukusun veya dışkı kalıntısının boşaltılması kaşıntıya neden olabilir. Bunun nedeni, anüs etrafına çok fazla sürtünme ve temizlik olabileceği gibi anüs çevresinde artık dışkı ve kötü temizlik alışkanlıkları da olabilir.

Basur Nasıl Teşhis Edilir?

Basur tanısının kesin olarak belirlenebilmesi için doktorunuzun bir dizi işlem uygulaması gerekebilir. Genellikle çoğu hasta yaşanan semptomlar karşısında basur olduğunu bilmektedir ancak en doğru sonuç için doktor kontrolüne gidilmesi gerekmektedir. Dış hemoroide sahip hastalarda anüs çevresindeki deri altında meydana gelen yumrular, teşhisi gözle görülür kılarken iç hemoroid doğrudan teşhis edilememektedir. Ayrıca bazı hastalarda basur hem iç hem dış kısımda oluşabilir.

Basur oluşumu anüs ve alt rektumun içerisinde meydana gelmişse, doktorunuz teşhis için kaygan bir sıvı kullanarak elle muayene edebilir. Aynı zamanda doktorunuz kalın bağırsağın rektumdan kolonun son kısmı olan sigmoid  kolon ve mukozanın tamamını minimal invaziv (kemik ve dokuya zarar vermeden hastalığın olduğu bölgeye ulaşılması) yani sigmoidoskopi yoluyla inceleyebilir. Bu işlem küçük bir kamera yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

Özellikle kabızlık veya ishal gibi şikayeti olan hastalarda altta yatan ikincil bir durumun olup olmadığına karar verilebilmesi için endoskopi yapılabilir. Bu işlem 50 yaşını geçen her bireyde kolon kanseri teşhisi için 5 yılda bir yapılması önerilmektedir. Endoskopi, makattan başlayarak kalın bağırsağın ve ince bağırsağın son kısmının incelendiği bir yöntemdir. İşlem sırasında ucunda kamera olan küçük ve uzun esnek bir tip kullanılarak işlem gerçekleştirilir. Endoskopik uygulamalar aynı zamanda basurlu bölgeyi yok etmek, lazer veya kızılötesi ışık kullanılarak hastalığın tamamen tedavi edilmesi için kullanılabilir.

Teşhisin konulabilmesi için bazı durumlarda anoskopi yapılabilir. Bu işlem sırasında küçük, sert ve tübüler bir alet kullanılarak anal kanalı incelemek için anüse birkaç santim giriş yapılır. Basur oluşumları bazen de kalın bağırsak tümörü veya kalın bağırsak kanserinin belirtisi olabilir. Bu nedenle yukarıda belirtilen semptomları yaşayan hastaların yaşam kalitesini tehlikeye atmamak için doğrudan muayeneye gelmesi gerekmektedir. Doktor muayenesinin ardından kısa süre içerisinde uygun tedavi yöntemine karar verilerek basur hastalığından kurtulmanız için bir dizi tedavi uygulanacaktır.

Basur Tedavisi Nasıl Yapılır?

Basur teşhisinin konmasının ardından genel cerrahi uzmanı hastalığın evresine göre tedavi yöntemi planlamaktadır. Tedavinin ilk aşamasında I ve II. evredeki hastalarda basur kremi, basur fitili, basur pomadı veya oral ilaçlar önerilirken aynı zamanda beslenme ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler dikkate alınmaktadır. Birçok kez ilaç tedavisi hastalığın iyileşmesine cevap vermezken bu durumda cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir. Basur tedavisinde en sık kullanılan yöntemler arasında:

Konservatif tedavide başarısız olan veya 4. derece basur olan kişiler, dışarı doğru iyice sarkan basur memesinin alınması ve hastalığın atlatılması için cerrahi işleme tabi tutulmaktadır. Bu aşamada hastaya uygulanan iki yaygın yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde cerrahi operasyonla basurlu bölgenin çıkartılması yer alırken ikinci ve en basit operasyon lazerle hemoroid tedavisidir. Bu işlem yeni ve teknolojik cihazlar yardımıyla hiçbir cerrahi operasyon uygulanmadan yani basurlu bölge kesilip dışarı çıkartılmadan doğrudan basura neden olan damarların lazer veya radyofrekans kullanılarak yok edilmesidir.

Lazerle basur tedavisi, hemoroid hastalığından ağrısız, sızısız ve ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlara yol açmadan kolayca gerçekleştirilebilen son teknoloji yöntemidir. Bu işlem sırasında herhangi bir kesici alet kullanılmadan yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebilirken hasta tedavi sonrasında yok denecek kadar az bir ağrı hissetmektedir. Ayrıca lazerli basur tedavisi sonrasında hasta basur şikayetinden kurtularak normal hayatına kısa sürede dönebilir. Lazerle hemoroid tedavisinin en büyük avantajlarından biriside makat bölgesinden geniş bir doku alınmadığı için anüsün normal yapısında bozulmalara neden olmamasıdır. Ayrıca herhangi bir kesme işlemi uygulanmadığından hasta tuvalet tutamama ya da gaz tutamama gibi yan etkilere neden olmaz.MDK Yöntemi

Basur tedavisinin kesin çözümü olarak bilinen MDK yöntemi ile basur tedavisi lokal anestezi, sedasyon veya spinal anestezi kullanılarak basurlu bölgenin radyo frekans ve lazer uygulayarak iyileştirilmesidir. Operasyon sırasında hasta hiçbir ağrı, sızı ya da kana durumu ile karşılaşmazken işlem bir ameliyattan çok tedavi olarak nitelendirilmektedir. İşlem sırasında hastada hiçbir kesi yapılmamasından dolayı MDK yöntemi ile basur tedavisi ameliyatsız basur tedavisi olarak adlandırılmaktadır.

Basurda hangi türler görünebilir

 • Derece I: Sarkmayan görünür basur
 • Derece II: Sarkan ancak kendiliğinden düşen basur
 • Derece III:  Sarkan ve manuel redüksiyon gerektiren basur
 • Derece IV: İndirgenemeyen basur

Garanti EDİYORUZ

Diğer cerrahi basur tedavilerinin yanı sıra hastalarda en kalıcı sonucu veren MDK yöntemi, yaklaşık 15 dakikalık bir işlem süresinin ardından %100 başarı ve kesin sonuca ulaşmaktadır. Oldukça rahat ve konforlu olan lazerle basur tedavisi, genel anlamda basur memelerinin söndürülmesini içermektedir.

İşlem sırasında basurlu bölgeye 90 dereceye kadar ısı aktarabilen yüksek teknolojili lazer ışınları dokundurulur. Böylece basurlu bölgede denatürasyon meydana getirilir. İşlem sonrası hasta aynı gün içerisinde taburcu olabilir ve günlük hayatına kolayca dönebilir.

Yaşam Kaliteniz DÜŞMESİN

Basur, yaşam kalitesini düşüren, kişiye günlük hayatında gerçekleştireceği birçok eylemde rahatsızlık hissi uyandıran bir sağlık sorunudur.

İyi haber ise günümüzde geleneksel ameliyat yöntemlerinin yanı sıra yüksek teknolojili cihazlar kullanılarak ağrısız ve sızısız kolayca tedavi edilebilmektedir.


Hakkımızda

medicare-logo-white

MDK Clinic Bünyesinde Faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. Ameliyatsız hemoroid tedavisi, Kıl Dönmesi Tedavisi, Basur Tedavisi, Siğil ve Ben Tedavileri, Mide Botoksu Hizmetlerimiz Garanti Altındadır

Copyright by A.Works 2021. All rights reserved.

Hemen Ara
Whatsapp İletişim